Hallitus

Varapuheenjohtaja, sihteeri

Kiia Lahtinen

Olen neljännen vuoden opiskelija ja pääaineenani on kiinteistötalous. Varapuheenjohtajana ja sihteerinä vastaan pöytäkirjojen laatimisesta ja puheenjohtajan sijaistamisesta sekä avustamisesta aina tarpeen vaatiessa.
Yrityssuhdevastaava

Elias Pikkujämsä

Olen toisen vuoden rakennetun ympäristön opiskelija pääaineenani kiinteistötalous. Olen vastuussa Fundin yrityssuhteista sekä organisoimassa Lontoon ja Münchenin ekskursioita.
Tapahtumavastaava

Teemu Vaahteranoksa

Käyn ensimmäistä vuottaan Aalto-yliopistossa pääaineena rakennettu ympäristö. Minun toimenkuvaani kuuluvat Fundin tapahtumien järjestelyt.
Puheenjohtaja

Konsta Pikkujämsä

Olen toisen vuoden rakennetun ympäristön opiskelija. Maisterivaiheessa opintosuuntanani on kiinteistötalous. Puheenjohtajana huolehdin yhdistyksen päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta sekä valmistelen ja ohjaan strategiamme toteuttamista tapahtumien järjestelyjen sekä muiden toimintojemme osalta.
Markkinointivastaava

Tia Koisti

Olen kolmannen vuoden rakennetun ympäristön opiskelija. Tavoitteenani on aloittaa maisterivaiheeni kiinteistötalouden maisteriohjelmassa syksyllä 2020. Markkinointivastaavana huolehdin Fundin sosiaalisenmedian (Instagram, Facebook ja Linked-In) ylläpidosta sekä sisällöntuottamisesta. Tehtävääni kuuluu siis markkinointimateriaalien suunnitteleminen, toteuttaminen sekä julkaiseminen. Olen vastuussa myös Fundin verkkosivuista.
Tiedottaja

Ville Kamppari

Olen ensimmäisen vuoden kiinteistötalouden maisteriopiskelija. Ennen maisteriopintoja suoritin kandin kauppakorkeakoulun puolella pääaineenani taloustiede.

Hallituksen tiedottajana pidän yhteyttä meille tärkeisiin sidosryhmiin ja välitän meidän jäsenille tietoa Fundin toiminnasta ja tapahtumista. Tärkeä ja ehkä näkyvin osa työtoimenkuvaani on kiinteistöalan työpaikkailmoitusten välittäminen jäsenillemme.

Tiedotustehtävien lisäksi olen aktiivisesti mukana Fundin tapahtumissa sekä toimin lisätyövoimana muille hallituslaisille.

Rahastonhoitaja

Tuomas Hukkanen

Rahastonhoitajana huolehdin Fundin päivittäisistä raha-asiosta. Vuositasolla laadin esimerkiksi budjetin ja tilinpäätöksen. Rahastonhoitajana osallistun myös Fundin strategiseen suunnitteluun ja pitkän aikavälin taloudellisen kestävyyden ylläpitoon.
Tapahtumavastaava

Otto Näsman

Olen ensimmäisen vuoden rakennetun ympäristön opiskelija, kiinnostuksen kohteina kiinteistötalous ja matematiikka. Vastaan mm. FURA20:n, Fappulautan sekä muiden Fundin tapahtumien järjestelyistä yhdessä Teemun kanssa.

Kuvat: Sami Laitinen / Video & Photo Laitinen

Mukaan toimintaan? Liity jäseneksi!