Skip to main content

Palkka- ja työsuhdekysely

Fundin palkkatietopalvelu on kysely, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa kiinteistötalouden opiskelijoiden koulutuksen ja palkkatason suhteesta TEK:n palkkasuositusten tueksi.

Kyselyyn vastaavilta edellytämme, että vain kiinteistöalan yrityksissä työskennellyt vastaisi kyselyyn maksimissaan viimeisen kolmen vuoden ajalta, jotta tulokset olisivat mahdollisimman todenmukaiset. Jos vastaaja on ollut useammassa työsuhteessa tai palkka on muuttunut esimerkiksi opintopisteiden lisääntymisen johdosta, niin lomakkeen voi täyttää useampaan kertaan.

Kyselyn tulokset anonymisoidaan siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Tietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen ja sen jäsenistön parempien etujen hyväksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Yleistä tietosuoja-asetusta, lisätietoja henkilötietojen käsittelystä täältä.

Mikäli sinulla on kysyttävää kyselyyn liittyen, ota yhteys yhdistyksen hallitukseen. Hallituksen yhteystiedot löytyvät jäljempää.

Edellisten vuosien kyselytulokset
Vuosi 2022
Vuosi 2019
Vuosi 2015

Mukana toiminnassa? Tutustu hallitukseen!