Skip to main content

Excursio-ohjeistus

1. OSALLISTUMISOIKEUS
Ekskursioille saavat osallistua kaikki ne Fundi ry:n varsinaiset jäsenet, joiden jäsenmaksu on voimassa kyseiselle lukuvuodelle. Fuksit saavat osallistua ekskursioille myös ollessaan ensimmäisenä vuonna vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

2. EKSKURSIOISTA JA NIILLE ILMOITTAUTUMISESTA TIEDOTTAMINEN
Ekskursioista tiedotetaan Fundin nettisivuille (fundi.fi) ja Telegram-kanavalle niiden varmistuttua. Kutsu ekskursiolle pyritään lähettämään vähintään kahta viikkoa ennen ekskursion ajankohtaa. Kutsussa kerrotaan ekskursion järjestävä yritys, paikka, ajankohta ja ilmoittautumisen ajankohta. Ilmoittautuminen pyritään pitämään viimeistään viikkoa ennen ekskursion ajankohtaa.

3. ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen Fundin ekskursioille tapahtuu Fundin nettisivujen ”Tapahtumat” –> ”tulevat tapahtumat” alta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (fundi.fi/tulevat-tapahtumat) pääsääntöisesti viimeistään viikkoa ennen ekskursion ajankohtaa. Mikäli ekskursion järjestäjä ei ole esittänyt erityistoiveita ekskursiovieraita kohtaan, otetaan ekskursioille osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ekskursiolle osallistuvien määrän päättää ekskursion järjestäjä.

4. EKSKURSIOPAIKAN SAANNISTA TIEDOTTAMINEN
Ekskursiolle ilmoittautuneista henkilöistä ilmoittautumisjärjestyksessä osallistujamäärän mukaisesti pääsevät henkilöt, jotka a) ovat maksaneet jäsenmaksun ja b) eivät ole peruuttaneet edellisen ekskursion osallistumistaan määräajan jälkeen. Ekskursiopaikan saanneille lähetetään sähköpostitse vahvistusviesti ekskursiopaikan saamisesta, ja varasijalla oleville ilmoitetaan erikseen. Samassa yhteydessä hallituksen jäsen tiedottaa ekskursio-osallistujille käytännön järjestelyistä ekskursioon liittyen.

5. KÄYTÄNNÖN SEIKKOJA FUNDIN EKSKURSIOLLE OSALLISTUJILLE

5.1. EKSKURSIOPAIKALLE SAAPUMINEN
Mikäli hallituksen jäsen ei ole ekskursiopaikan vahvistuksen yhteydessä ilmoittanut yhteislähdöstä ekskursiolle, kukin jäsen saapuu ekskursiopaikalle itsenäisesti. Ekskursiopaikalla on hyvä olla aina viimeistään 10 minuuttia ennen ekskursion alkua. Mikäli henkilö myöhästyy ekskursiolta, tulee siitä ilmoittaa sille hallituksen jäsenelle, joka ilmoitti ekskursiopaikan saamisesta tai erikseen määritellylle hallituksen jäsenelle.

5.2. PUKEUTUMISKOODI
Pääsääntöisesti Fundin ekskursiolle pukeutumiskoodina on ”smart casual”, ellei toisin ilmoiteta. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. kauluspaitaa ja suoria housuja.

6. PERUUTUKSET

6.1. PERUUTUKSEN MÄÄRÄAIKA
Mikäli jäsen ei pääse osallistumaan ilmoittautumalleen ekskursiolle, pitää peruutuksesta ilmoittaa sille hallituksen jäsenelle, joka ekskursiopaikan vahvisti, viimeistään ekskursiota edeltävänä päivänä klo 12 mennessä.

6.2. PERUUTUSPAIKAT
Mikäli ekskursiolle tulee peruutuspaikkoja, ne jaetaan varasijoilla oleville samoin periaattein kuin ensisijaisetkin ekskursiopaikat. Jäsenet eivät saa luovuttaa paikkoja itse eteenpäin. Mikäli henkilöä, joka on varasijalla ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, luovutetaan paikka seuraavalle jonossa olevalle tai paikalle pääsevälle yhdistyksen jäsenelle.

Mukana toiminnassa? Tutustu hallitukseen!