Excursio-ohjeistus

1. OSALLISTUMISOIKEUS
Ekskursioille saavat osallistua kaikki ne Fundi ry:n varsinaiset jäsenet, joiden jäsenmaksu on voimassa kyseiselle vuodelle. Fuksit saavat osallistua ekskursioille myös ollessaan ensimmäisenä vuonna vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

2. EKSKURSIOISTA JA NIILLE ILMOITTAUTUMISESTA TIEDOTTAMINEN
Ekskursioista pyritään tiedottamaan Fundin nettisivuille (fundi.fi), sähköpostilistalle sekä virallisille Facebook –sivuille heti niiden varmistuttua. Sähköpostilistalle pyritään lähettämään vähintään kahta viikkoa ennen ekskursion ajankohtaa sähköposti, jossa kerrotaan ekskursion isäntä, paikka, ajankohta ja ilmoittautumisen ajankohta. Ilmoittautuminen pyritään pitämään viimeistään viikkoa ennen ekskursion ajankohtaa.

3. ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen Fundin ekskursioille tapahtuu Fundin nettisivujen tapahtumakalenterista löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (fundi.fi/tapahtumakalenteri) pääsääntöisesti viimeistään viikkoa ennen ekskursion ajankohtaa. Mikäli ekskursioisäntä ei ole esittänyt erityistoiveita ekskursiovieraita kohtaan, otetaan ekskursioille osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusija on kuitenkin niillä, jotka eivät ole osallistuneet edelliselle Fundi ry:n järjestämälle ekskursiolle. Ekskursiolle osallistuvien määrän päättää ekskursion isäntä.

4. EKSKURSIOPAIKAN SAANNISTA TIEDOTTAMINEN
Se Fundin hallituksen jäsen, joka on sopinut ekskursioisännän kanssa käytännön järjestelyistä, valitsee ekskursiolle ilmoittautuneista henkilöistä ilmoittautumisjärjestyksessä osallistujamäärän mukaisen määrän jäseniä, jotka a) ovat maksaneet jäsenmaksun, b) eivät ole osallistuneet Fundin järjestämälle edelliselle ekskursiolle ja c) eivät ole peruuttaneet edellisen ekskursion osallistumistaan määräajan jälkeen. Ekskursiopaikan saanneille lähetetään sähköpostitse vahvistusviesti ekskursiopaikan saamisesta, ja varasijalla oleville ilmoitetaan erikseen. Samassa yhteydessä hallituksen jäsen tiedottaa ekskursio-osallistujille käytännön järjestelyistä ekskursioon liittyen.

5. KÄYTÄNNÖN SEIKKOJA FUNDIN EKSKURSIOLLE OSALLISTUJILLE

5.1. EKSKURSIOPAIKALLE SAAPUMINEN
Mikäli hallituksen jäsen ei ole ekskursiopaikan vahvistuksen yhteydessä ilmoittanut yhteislähdöstä ekskursiolle, kukin jäsen saapuu ekskursiopaikalle itsenäisesti. Ekskursiopaikalla on hyvä olla aina viimeistään 10 minuuttia ennen ekskursion alkua. Mikäli henkilö myöhästyy ekskursiolta, tulee siitä ilmoittaa sille hallituksen jäsenelle, joka ilmoitti ekskursiopaikan saamisesta.

5.2. PUKEUTUMISKOODI
Pääsääntöisesti Fundin ekskursiolle pukeutumiskoodina on ”smart casual”, ellei toisin ilmoiteta. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. kauluspaitaa ja suoria housuja.

6. PERUUTUKSET

6.1. PERUUTUKSEN MÄÄRÄAIKA
Mikäli jäsen ei pääse osallistumaan ilmoittautumalleen ekskursiolle, pitää peruutuksesta ilmoittaa sille hallituksen jäsenelle, joka ekskursiopaikan vahvisti, viimeistään ekskursiota edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Jos jäsen ei peruuta paikkaansa mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää oikeuden osallistua seuraavalle järjestettävälle ekskursiolle. Osallistumisoikeuden seuraavalle ekskursiolle menettää myös, mikäli jättää saapumatta ekskursiolle.

6.2. PERUUTUSPAIKAT
Mikäli ekskursiolle tulee peruutuspaikkoja, ne jaetaan varasijoilla oleville samoin periaattein kuin ensisijaisetkin ekskursiopaikat. Jäsenet eivät saa luovuttaa paikkoja itse eteenpäin. Mikäli henkilöä, joka on varasijalla ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, luovutetaan paikka seuraavalle jonossa olevalle. Mikäli varasijoilla ei ole ilmoittautuneita tai varasijoilla olevat jäsenet eivät pääse paikalle tai heitä ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, hallitus luovuttaa ekskursiopaikat jollekin paikalle pääsevälle yhdistyksen jäsenelle.

Mukana toiminnassa? Tutustu hallitukseen!