Palkka- ja työsuhdekysely

Fundin palkkatietopalvelu on kysely, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa kiinteistötalouden opiskelijoiden koulutuksen ja palkkatason suhteesta TEK:n palkkasuositusten tueksi.
Kyselyyn vastaavilta edellytämme, että vain kiinteistöalan yrityksissä työskennellyt vastaisi kyselyyn maksimissaan viimeisen kolmen vuoden ajalta, jotta tulokset olisivat mahdollisimman todenmukaiset. Jos vastaaja on ollut useammassa työsuhteessa tai palkka on muuttunut esimerkiksi opintopisteiden lisääntymisen johdosta, niin lomakkeen voi täyttää useampaan kertaan.
Kysely on anonyymi, eikä tietoja käytetä muuhun kuin Fundi ry:n ja sen jäsenistön parempien etujen hyväksi.
Mikäli sinulla on jotain kysyttävää kyselyyn liittyen, ota yhteys Fundin hallitukseen fundi-hallitus(at)list.ayy.fi.
 
Edellisten kyselyiden tulokset:
Palkkakyselyn tulos 2019
Palkkakyselyn tulos 2015