Skip to main content

Keilaniemenrannan hanke on Regeneron tähän asti suurin projekti, ja se edustaa Regeneron arvoja kaupunkikehityksen näkökulmasta kokonaisvaltaisesti. Keilaniemenranta on vaiheittain rakentuva aluekehityshanke, joka sisältää monipuolisesti kiinteistökehityksen eri puolia – julkista tilaa, peruskorjaamista, käyttötarkoituksen muutosta, toimistojen ja asuntojen uudisrakentamista sekä liiketiloja. – Ensimmäinen vaihe, Accountor Tower, valmistui joulukuussa 2019, viereinen saneerattava Keilalammen rakennus valmistuu 2020, ja hankkeen kokonaan uusia osia, kuten Kolmioparkkia ja uutta toriaukiota paviljonkeineen rakennetaan parhaillaan. Sen lisäksi, että kyseessä on laajuudeltaan mielenkiintoinen projekti, on se myös loistava esimerkki onnistuneesta kiinteistökehityksestä, jossa tiiviillä yhteistyöllä useiden eri osapuolten ja sidosryhmien kanssa saavutetaan toimivia ratkaisuja, jotka mahdollistavat alueen uuden elämän.

Keilaniemi osaksi kaupunkirakennetta

Sijaintina Keilaniemi oli kehityshankkeelle otollinen. Keilaniemen hankkeessa ei ollut kyse ainoastaan rakennusten kunnostamisesta, vaan myös koko kaupunkialueen kehittämisestä. Keilaniemi oli alueena jo hyvin tunnettu, mutta Länsimetro ja Kehä 1:n tunneli liittivät sen osaksi kaupunkirakennetta, joka mahdollisti alueen profiloimisen uudelleen ja houkuttelemaan alueelle sellaisia toimijoita, joille se aiemmin ei olisi ollut vaihtoehto. Tontti sijaitsi lisäksi neljän metroaseman keskellä, joka antoi edellytykset kehittää Keilaniemenrannan aluetta Keilaniemen keskeisenä kohtaamispaikkana. Loistavan kehityssijainnin lisäksi tontilla komeili Suomen korkein toimistorakennus, ikoninen Raaden hammas, joka oli jäänyt Fortumin pääkonttorin lähdön jälkeen tyhjilleen. Regenero solmi kaupat alueista vuonna 2017.

Moderniksi toimistorakennukseksi historiaa kunnioittaen

Tornin käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi oli mahdollista, mutta säilyttäminen toimistotiloina oli yksinkertainen päätös. Kuten HGR:n toimitusjohtaja Kari Helin kuvailee, 70-luvun torni on Suomen ensimmäinen avotoimisto ja yksi Suomen tunnetuimmista toimistorakennuksista, joka palvelee mainiosti myös tämän päivän toimistokäyttäjien tarpeita. Rakennuksessa oli aikakautensa taloille poikkeuksellisen korkea kerroskorkeus, joka salli talotekniikan päivityksen nykyaikaiseksi. Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat tuovat tiloihin upeat näkymät ja paljon luonnonvaloa. Sipoolaisesta kalkkikivestä tehty julkisivu pestiin ja kaikki rakennuksen ikkunat vaihdettiin uusiin. Rakennuksen julkisivu pysyi lähes muuttumattomana, mutta uusien taloteknisten ratkaisujen ansiosta huipulle pystyttiin rakentamaan kolme lisäkerrosta muuttamatta talon profiilia merkittävästi. Rakennuksen aula-, ravintola- ja auditoriotiloissa kunnioitettiin vanhaa – puulattiat, alakatot ja kiviseinät säästettiin ja yhdessä uusien elementtien kanssa muodostavat tiloille luonteikkaan ilmeen.

Käyttäjät suunnittelun lähtökohtana

Keilaniemen alueella oli jo entuudestaan paljon toimistotilaa sekä suurien yritysten pääkonttoreita, ja alueen infrahankkeet tekivät alueesta entistä houkuttelevamman monille uusille toimijoille. Tornin päävuokralaiseksi tuli jo varhaisessa vaiheessa Accountor, jonka mukaan torni nimettiin Accountor Toweriksi. Heidän tilatarpeensa ratkaistiin tarjoamalla viereinen Keilalammen rakennus väliaikaisratkaisuksi, kunnes he pääsivät muuttamaan saneerattuun torniin. Nyt Accountor tornin valmistumisen jälkeen Keilalammen saneeraus on aloitettu ja siitä tulee vakuutusyhtiö IF:n pääkonttori.

Tornin muita toimistokerrosten vuokralaisia ovat muun muassa Hewlett Packard Enterprises, UMA Workspace, Vaero Group sekä Speakers Forum. Keilaniemessä ei ollut aiemmin yleisiä palveluita, ja kehityksen yhdeksi lähtökohdaksi otettiinkin palveluiden tuominen alueen uuteen kohtaamispaikkaan. Palveluita tornissa tarjoavat alakerran lounasravintola Dylan, ylimmän kerroksen maisemaravintola Lucy in the Sky, Alepa, kuntosali FitHelsinki sekä autopesula Wuppe, jotka mahdollistavat ensimmäistä kertaa sisäänpääsyn torniin myös muille kuin talon käyttäjille. Lisää liiketilaa valmistuu toriaukiolle rakennettaviin paviljonkeihin, joille kulku tapahtuu uuden rantapromenadin kautta.

Upeat merimaisemat ja olemassa oleva avotoimiston pohjaratkaisut ohjasivat suunnittelua kohti moderneja toimitiloja, mutta kuitenkin talon designperintöä kunnioittaen. Arkkitehdit yhdessä vuokralaisten kanssa suunnittelivat toimivia ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimistotilojen trendin, eli muuntojoustavuuden. Muuntojoustavuudessa arkkitehtuurisilla ja teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tilojen muokkaus tilatarpeiden muuttuessa. Samalla muuntojousto antoi käyttäjille mahdollisuuden suunnitella vapaasti omien toimitilojensa sisustukset

Kehittyvä Keilaniemi

Keilaniemen alueen kehittäminen jatkuu niin Regeneron kuin muidenkin tahojen toimesta. Raide Jokerin rakentaminen on aloitettu, ja Raide Jokerin pääteasema valmistuu Keilaniemeen 2024. Alueelle on kaavoitettu uutta asumisrakennusoikeutta ja Keilaniemeen on suunnitteilla muun muassa hotellihanke. Keilaniemen alue on pian sille kaavailtua avointa kaupunkitilaa, jossa niin alueen asukkaat, työntekijät kuin ohikulkijatkin voivat pysähtyä nauttimaan kokonaisvaltaisesta kaupunkikehityksestä.

Regenero on kiinteistökehitysyhtiö HGR Property Partnersin ja rakennusyhtiö YIT:n yhteisyritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2016 syventämään yhtiöiden aikaisempaa yhteistyötä. Regeneron kehityshankkeet kohdistuvat kaupunkielämän kannalta avainpaikoilla sijaitseviin kohteisiin, tähtäävät alueen profiilin nostamiseen ja ne toteutetaan pitkäaikaista kokemusta ja ammattitaitoa hyödyntäen. Hankkeet ovat kokoluokaltaan merkittäviä ja voivat sisältää eri tilatyyppejä, kuten toimisto- ja liiketiloja sekä erilaisia julkisen sektorin tiloja.

 

Tuomas Raikamo
Kiinteistökehitysjohtaja
HGR Property Partners

Essi Tuomala
Kiinteistösijoitusanalyytikko
HGR Property Partners