Skip to main content

Oululaisilta rakennustyömailta Dubain pilvenpiirtäjiin, Riadin miljardiluokan rakennusprojekteihin sekä erinäisiin Lähi-Idän pikkukaupunkeihin, joissa pääelinkeinona on taateleiden kasvatus, autojen tarkastuspisteillä on tuoreita luodinreikiä eikä ISISin kannatuskaan ole aivan tavatonta. Näihin kaikkiin urani konsulttina on minut johdattanut viimeisten kahdeksan vuoden aikana.

Konsultin työ on äärimmäisen monipuolista ja se mahdollistaa jatkuvan itsensä kehittämisen. Alla kerron hieman tarkemmin ulkopuolisena neuvonantajana työskentelystä kiinteistöalalla sekä erityisesti strategisesta konsultoinnista, joka on oma leipälajini.

Uskomattoman monipuolinen työnkuva

Konsultti on ulkopuolinen neuvonantaja, joka tyypillisesti otetaan mukaan suurempiin muutos- ja kehityshankkeisiin tuomaan ulkopuolista näkemystä ja toisaalta lisäkäsiksi varsinaiseen työhön projektiluontoisesti. Tämä tekee työstä äärimmäisen mielenkiintoista ja monipuolista, sillä kahta samanlaista projektia tai asiakasta ei ole.

Itse olen saanut mahdollisuuden toimia ulkopuolisen asiantuntijan roolissa aina yksittäisen liiketilan vuokraamisesta yli miljoonan ihmisen asuttaman kaupunkikeskustan täydelliseen uudelleenkehittämiseen, kymmenien pilvenpiirtäjien lähes valmiina vuosia seisseen aavekaupunginosan aktivointiin sekä suuren elokuvateatteriketjun laajentumiseen 30 miljoonan asukkaan markkinoille, joilla monikymmenvuotinen elokuvateatterien kielto poistettiin vain kuukausien varoitusajalla. Oman työurani olen aloittanut vähittäiskaupan kiinteistöistä, mikä on luonut hyvän pohjan koko kiinteistöalan laajemmalle ymmärtämiselle.

Vaihtelevien asiakkaiden ja hankkeiden ansiosta työ tarjoaa mahdollisuuden olla hieman oman epämukavuusalueen puolella ja oppia jatkuvasti uutta niin kiinteistöalasta kuin maailmasta laajemminkin.

Konsultointi kiinteistöalalla

Kiinteistöalalla ongelmat, joita ratkaisemaan ulkopuolisia neuvonantajia palkataan, voidaan jakaa karkeasti viiteen eri tyyppiin:

1.) Strateginen konsultointi

Tyypillisesti toimeksiannot liittyvät erilaisiin kiinteistökehityshankkeisiin mutta myös yritysten toimipaikkaverkostojen kehittämiseen, portfoliotason strategioihin tai yritysten sisäisten toimintatapojen kehittämiseen. Strateginen konsultointi keskittyy tyypillisesti tuoton optimointiin sekä siihen, miten hanke tai muutos tulisi toteuttaa, jotta se olisi mahdollisimman menestyksekäs.

2.) Transaktioneuvonanto

Suuremmissa kiinteistökaupoissa on tyypillistä ottaa ulkopuolinen neuvonantaja avuksi kohteen myyntiin mutta myös monissa tapauksissa ostajan neuvonantajaksi. Ulkopuolista apua voidaan käyttää myös esimerkiksi rahoituksen järjestelyssä.

3.) Vuokrausneuvonanto

Vuokrausneuvonanto kiinteistöalalla on nykypäivänä kaukana perinteisestä mielikuvasta, jossa hieman lipevä kiinteistövälittäjä soittelee yrityksiä läpi ja täyttää tiloja. Vaikka tilojen vuokraaminen on perimmäinen tavoite, toteutetaan se laajemmin kohteen brändäyksen, vuokralaismixin suunnittelun ja kartoituksen ja tiukan neuvottelutyön kautta. Toisaalta myös vuokralainen voi palkata neuvonantajan oman tilatarpeensa määritysten tueksi, tilojen kartoittamiseen ja varsinaiseen neuvottelutyöhön.

4.) Suunnittelutyö ja konseptointi

Ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään usein suunnittelutyössä, sillä monenkaan organisaation ei ole kannattavaa pitää omia suunnittelijoita talon sisällä, kun ulkoistamalla voidaan saada käyttöön aina tarvittavat erityisasiantuntijat. Suunnittelutyötä voidaan laajentaa myös yksittäisten kohteiden kaupalliseen konseptointiin ja brändäykseen.

5.) Projektinjohtokonsultointi

Ulkopuolinen neuvonantaja voi olla mukana haastavan kiinteistöprojektin läpiviennissä tuoden ulkopuolista asiantuntemusta ja näkemystä hankkeen elinkaareen.

Mitä strategisessa konsultoinnissa varsinaisesti tehdään?

Konsultin työ kiinteistöalalla ei ole vaikeita sanoja ja käsienheiluttelua perävalotakuulla. Etenkin strategisessa konsultoinnissa työn perusta on vahvasti datassa, perusteellisessa markkina-analyysissa ja kannattavuuslaskelmissa sekä erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden mallintamisessa ja analysoinnissa.

Konkreettinen esimerkki toimeksiannosta voisi olla esimerkiksi uuden hotelliketjun rantautuminen Suomeen ja heidän laajentumisstrategiansa luominen. Toimeksiantoa lähestyttäisiin määrittämällä toimijan asiakasprofiili, sijainnin menestystekijät muilla markkinoilla, taloudelliset edellytykset kannattavalle toiminnalle Suomessa sekä markkina- ja kilpailutilanne ja sen arvioitu kehittyminen esimerkiksi mallintamalla eri skenaarioita markkinatilanteen kehityksestä. Ylläolevia tekijöitä tutkittaisiin eri näkökulmista vahvasti dataan nojautuen ja lopputuloksena saataisiin määriteltyä optimaaliset sijainnit, laajentumisen agressiivisuusaste, aikataulu sekä miten uusia potentiaalisia sijainteja tulisi mitata ja arvioida sisäisesti ennen päätöksentekoa ja miten suunnitelma tulisi jalkauttaa käytäntöön.

Moninaiset asiakkaat ja heidän vielä moninaisemmat ongelmansa ja kysymyksensä ajavat siihen, että valmiita vastauksia ei ole vaan jokaista ongelmaa pitää lähestyä erilaisilla, usein hyvinkin luovilla tavoilla. Varsinainen työ on mittavissa määrin ongelmanratkaisua ja optimointia. Monipuolisuus ja haastavuus ovatkin tekijöitä, jotka ovat saaneet minut pysymään alalla pitkään.

Millä taustalla ja osaamisella strategisessa konsultoinnissa pärjää?

Strategisessa konsultoinnissa ongelmat ovat usein laajoja ja haastavia ja niitä pitää usein pystyä katsomaan riittävän kaukaa ja luovasti, jotta toimivia ratkaisuja voidaan löytää. Tästä syystä tärkeimpiä avuja työssä ovat kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä ymmärtää esimerkiksi talouden perusfundamentit ja yhteiskunnan toiminta hyvin.

Työ perustuu vahvasti numeroihin ja dataan ja työssä tärkeää onkin hallita tilastolliset menetelmät ja työkalut. Vaikka ongelmat ovat monimutkaisia, itse tulosten pitää olla helposti ymmärrettävässä muodossa. Siksi kyky kiteyttää lopputulokset ja nostaa olennaisimmat asiat esiin ovat työssä erittäin olennainen taito.

Itse asiasisältö on helposti opittavissa työelämässä, mikäli taustataidot ja ymmärrys ympäröivästä yhteiskunnasta ovat hallinnassa.

Konsultointi kiinteistöalalla on erittäin kiinnostava ja palkitseva suunta uralle. Työ itsessään voi olla aika ajoin hektistä johtuen lyhyistäkin projektien aikatauluista, mutta se myös takaa myös mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti sekä työskennellä kiinnostavien ongelmien ja ihmisten parissa.

Ulkomaille?

Itse olen vaihto-opiskeluvuoteni lisäksi työskennellyt noin 2,5 vuotta Lähi-idässä nykyisen työnantajani eli JLL:n toimistoilla, mikä on ollut yksi elämäni parhaista päätöksistä.

Suomi on pieni maa ja täten kiinteistömarkkinamme on pienehkö vaikkakin monessa asiassa, kuten avoimessa datassa, kehittynyt. Henkilökohtaisesti voin lämpimästi suositella ulkomaille hakeutumista jossakin vaiheessa työuraa, sillä se laajentaa perspektiiviä valtavasti ja avaa aivan erilaisen mahdollisuuden päästä osaksi toista yhteiskuntaa kuin matkustaminen tai vaihto-opiskelu. Monessa tapauksessa se mahdollistaa myös työskentelyn kiinnostavissa ja aivan eri kokoluokan hankkeissa kuin Suomessa olisi ikinä mahdollista.

Suomalaisella maisterintutkinnolla asema työnhaussa on vahva, sillä muualla maailmassa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta suuri osa työelämässä olevista on suorittanut ainoastaan alemman korkeakoulututkinnon. Mahdollisuuksia lähteä työskentelemään ulkomaailmaan on luonnollisesti siirtyminen yrityksen sisällä – kuten itse tein – mutta myös suoraan ulkomaisten työnantajien palvelukseen hakeutuminen. Suomesta katsottuna vieraaseen maahan ja vieraaseen organisaatioon hakeutuminen voi tuntua kaukaiselta ja vaikealta, koska yhteiskuntana emme ole kovin avoimia, mutta kansainvälisissä metropoleissa se on arkipäivää ja sitä ei tulisi pelätä.

Jos siis itsensä kehittäminen ja vaihteleva työ kiinnostaa, omaat vahvan perustan datan analysoinnissa ja kokonaisuuksien hahmottamisessa, siedät kohtuullisesti painetta eikä epämukavuusalueelle meno tai välillä hektinen aikataulu pelota, voin suositella konsulttiuralle hakeutumista vahvasti. Ulkomailla työskentely on upea mahdollisuus avata silmänsä ympäröivälle maailmalle ja oppia uutta.

 

Aarne Mustakallio
Johtaja, Strateginen Konsultointi
JLL Suomi