Skip to main content

Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden ja maailmanhistorian suurimman etätyökokeilun keskellä on hyvä pysähtyä miettimään pidemmän aikavälin trendejä ja sitä, miten kiinteistöala tulee muuttumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Työympäristö – Nopeasti muuttuvassa työympäristössä liikkuvuus ja paikkariippumattomuus ovat avainsanoja. Liikkuva ja joustava työympäristö on tapa houkutella uusia työntekijöitä, ja työpaikkojen roolit muuttuvat vastaamaan uusia tarpeita.

1. Tulevaisuuden työpaikka on liikkuva ja mobiili

Tulevaisuuden toimisto on liikkuva – työmatkaliikkumisen väline on osa työn tekemisen ekosysteemiä. CBRE arvioi, että vuoteen 2030 mennessä 15 prosenttia kaikesta työmatkaliikenteestä Yhdysvalloissa tehdään itseohjautuvilla kulkuneuvoilla. Työmatkakulkuneuvosta tulee näin ollen olennainen osa työn tekemisen ekosysteemiä ja työympäristön käsite laajenee. Miltä kuulostaisi tehdä osa työpäivästä toimistomaiset puitteet tarjoavasta itseohjautuvasta bussista käsin?

2. Neljä + yksi sukupolvea samaan aikaan työpaikalla – mahdollisuudet ja haasteet

Vuonna 2030 työpaikoilla on neljä selkeästi erilaista ikäluokkaa, joilla kaikilla on erilaiset tarpeet ja odotukset. Lisäksi tekoäly on kehittynyt sille tasolle, että se voidaan laskea viidenneksi työntekijäryhmäksi ihmissukupolvien rinnalle.

3. Työympäristöjohtaja – Chief Places Officer – Uudet johtamisroolit tulevaisuuden työpaikalla

Työnantajat joutuvat miettimään entistä tarkemmin, miten saada houkuteltua uutta työvoimaa työympäristön avulla. Viihtyisä työympäristö on erottamaton osa yrityksen houkuttelevuutta työnhakijoiden silmissä. Chief Places Officer, suomeksi työympäristöjohtaja, on salainen ase rekrytoinneissa.

Asuinympäristö – Brändätyt tilat ja lisäarvoa tuovat palvelut tulevat asuinympäristöömme

4. Tulevaisuudessa asumme brändätyissä ympäristöissä ja asunnoissa.

Hotellimaisuus ja lisäarvoa tuovat oheispalvelut tulevat toimistoihin, liiketiloihin ja asuntoihin. Pakettiautomaatit, pesulapalvelut ja erilaiset kotiinkuljetuspalvelut sekä yhteiskäyttökulkuvälineet ovat osa asuinympäristöämme.

5. Retailin uusi tuleminen – Verkkokauppa muuttaa ostoskäyttäytymistä ja muutosta kiihdyttää verkkokaupan kasvu

Ostaminen siirtyy verkkoon ja kehitys tulee vain kiihtymään tämän vuosikymmenen aikana. Verkosta tilaaminen, ruokakuljetukset ja uudet logistiikka- ja varastointiratkaisut lähellä asiakasta tulevat ottamaan harppauksia eteenpäin tällä vuosikymmenellä. Saman päivän sisällä toimitettavat ostokset ovat jo arkipäivää maailmalla ja uskomme, että samanlainen kehityssuuntaus tulee myös Suomen suurimpiin väestökeskittymiin.

6. Uudet urbaanit keskittymät kaupunkien sisällä

Maailmalla puhutaan megalomaanisista kaupungeista uusina nousevina metropoleina, joissa on suuri määrä Z-sukupolven ikäluokkia, jotka muokkaavat kaupunkiympäristöjä uuteen muotoon tullessaan työikään. Suomessa Z-sukupolven edustajat luovat uutta kaupunkikulttuuria ja vaativat kaupunki- ja asuinympäristöltään erilaisia asioita kuin aikaisemmat ikäluokat. Kaupunkien sisällä kehittyy uusia urbaaneja keskuksia, joissa Z-sukupolvi asuu, työskentelee ja viettää aikaansa. Z-sukupolvi muuttaa kiinteistöalaa ja -ympäristöjä ja tämän sukupolven tietotyöläiset haluavat asuin- ja työympäristöltään viihtyvyyttä ja oikeanlaisia palveluita.

Sijoitusympäristö – Kiinteistömarkkinoiden sijoitusympäristö muuttuu teknologian kiihdyttämänä

7. Megaluokan metropolit Aasiassa luovat kestävän kehityksen trendejä kiinteistöalalla

Älykkäät kaupunkirakennelmat ja vihreät rakennukset tulevat olemaan kehityksen kärjessä Aasiassa ja Aasian nopeasti kasvavat metropolit joutuvat taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ekologisilla ratkaisuilla. Ekologisempi infrastruktuuri ja kaupunkiliikenne muokkaavat kiinteistömarkkinoita.

8. Teknologia tuo tehokkuutta kiinteistömarkkinoiden eri osa-alueille

Koneoppiminen ja automaattiset arviointimallit tekevät kiinteistöalasta tehokkaamman. Ympäristön suunnittelu 3D mallinnuksen ja ympäristöjen kokeminen AR/VR työkalujen avulla tulee rakennusten suunnittelun tueksi. Vertaislainaaminen voi lisätä suosiotaan asuntomarkkinoilla ja lohkoketjuteknologiasta haetaan apua manuaalisten työvaiheiden automatisointiin ja prosessien tehostamiseen.

9. Uudet laskentamallit ja tavat laskea arvostuksia kiinteistöalalla tuovat lisäarvoa laajemmalle markkinalle

Automaattiset arviointimallit tulevat nopeuttamaan kiinteistöjen arviointia ja tekoälyavusteiset toimintatavat helpottavat alan toimijoiden arkea. Samaan aikaan teknologia tuo lisää muuttuvia osia, esimerkiksi monikanavaista myyntiä tekeville liiketiloille ja vähittäiskauppaan.

10. Asunnot ovat tulevaisuuden omaisuusluokka globaalilla tasolla ja vastuullisuus on isossa roolissa

Kaupungistuminen jatkuu ja ihmiset tarvitsevat kestäviä asumisratkaisuja ja asumiseen liittyviä palveluita kasvaville sosiaalisille tarpeilleen. Kestävä kehitys ja uusiutuvilla tuotantotavoilla tuotetut energia- ja sähköratkaisut ovat tämän trendin ytimessä. Asumiseen liittyvät palvelut tulevat lisääntymään ja asukkaat haluavat lisää yhteisöllisyyttä ja jaettuja palveluita, kuten yhteiskäyttöautoja ja muunneltavia varasto- ja säilytystiloja. Kansainvälisten ja kotimaisten instituutioiden mielenkiinto asuntosektoria kohtaan lisääntyy Suomessa ja ympäri maailmaa.

Suomalainen SENSIBLE4 startup kehitti Gacha -nimisen itseohjautuvan minibussin, joka toimii kaupunkiliikenteessä kaikissa sääolosuhteissa https://sensible4.fi/gacha/

Lataa Global Outlook 2030 raportti: https://www.cbre.com/2030

Lue lisää CBREstä: https://www.cbre.fi/

 

Jussi Niemistö
Head of Research
CBRE Finland